DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Więzienna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Służba Więzienna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1997 r.


Korpus szeregowych


Szeregowy SW

Starszy szeregowy SW

Korpus podoficerów


Kapral SW

Starszy kapral SW

Plutonowy SW

Sierżant SW


Starszy
sierżant SW

Sierżant
sztabowy SW

Starszy seirżant
sztabowy SW

Korpus chorążych


Młodszy chorąży SW

Chorąży SW

Starszy chorąży SW

Korpus oficerów


Podporucznik SW

Porucznik SW

Kapitan SW

Major SW

Podpułkownik SW

Pułkownik SW


Generał SW
Dystynkcje na naramiennikach:
szeregowych i podoficerów - z taśmy dystynkcyjnej białej z oblamowaniem granatowym (8 mm),
chorążych - haftowane bajorkiem oraz z matowosrebrnej taśmy dystynkcyjnej (5 mm),
oficerów - haftowane bajorkiem.

Dystynkcje na czapkach służbowych i furażerkach:
wszystkich korpusów - haftowane bajorkiem.

Dystynkcje na składnikach wyposażenia specjalnego:
wszystkich korpusów - wykonane na wsuwkach i haftowane maszynowo.


Copyright © www.dystynkcje.pl