DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Więzienna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Służba Więzienna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1997 r.


Korpus szeregowych


Szeregowy SW

Starszy szeregowy SW

Korpus podoficerów


Kapral SW

Starszy kapral SW

Plutonowy SW
Sierżant SW


Starszy
sierżant SW

Sierżant
sztabowy SW

Starszy seirżant
sztabowy SW

Korpus chorążych


Młodszy chorąży SW

Chorąży SW

Starszy chorąży SW

Korpus oficerów


Podporucznik SW


Porucznik SW


Kapitan SW


Major SW


Podpułkownik SW


Pułkownik SWGenerał SW


Copyright © www.dystynkcje.pl