DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Więzienna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Służba Więzienna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1997 r.


Dystynkcje wykonane na wsuwkach, noszone na składnikach wyposażenia specjalnego.


Szeregowy SW


Starszy
szeregowy SW

Kapral SW


Starszy
kapral SW

Plutonowy SWSierżant SW


Starszy
sierżant SW

Sierżant
sztabowy SW

Starszy seirżant
sztabowy SW


Młodszy chorąży SW

Chorąży SW

Starszy chorąży SW


Podporucznik SW

Porucznik SW

Kapitan SW


Major SW

Podpułkownik SW

Pułkownik SW

Generał SW

Copyright © www.dystynkcje.pl