DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Więzienna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Służba Więzienna

oznaki

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1997 r.


Oznaka służby noszona
na rękawach składników umundurowania
i wyposażenia specjalnego.

Naszywka noszona na rękawach
składników umundurowania.


Sposób umieszczenia oznaki służby
na kurtce mundurowej.

Sposób umieszczenia oznaki służby
na płaszczu zimowym.


Oznaka Szkoły Podoficerskiej

Oznaka Szkoły Chorążych

Oznaka Szkoły Oficerskiej
 

Identyfikator numeryczny

Sposób zamocowania identyfikatora funkcyjnego


Copyright © www.dystynkcje.pl