DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Służby Ochrony podległe MON - oddziały wart cywilnych

dystynkcje i oznaka

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2020 r.komendant


zastępca komendanta


dowódca warty


wartownik

Oznaki stanowisk służbowych są w kolorze czarnym; tło w kolorze umundurowania.


Wzór odznaki służbowej pracownika ochrony oddziału wart cywilnych


Odznaka służbowa ma tło czarne, okrąg i napis "ODDZIAŁ WART CYWILNYCH" - srebrne, dwa skrzyżowane jasnoszare karabinki z brązowymi kolbami na tle niezamkniętego zębatego ciemnoszarego pierścienia, w dolnej części odznaki pomiędzy kolbami karabinków flaga państwowa.


Copyright © www.dystynkcje.pl