DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Służby Ochrony podległe MON - oddziały wart cywilnych

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2011 r.komendant


zastępca komendanta


dowódca warty


wartownik

Oznaki stanowisk służbowych są w kolorze pomarańczowym; tło w kolorze umundurowania.


Copyright © www.dystynkcje.pl