DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Wewnętrzne Służby Ochrony

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrajci z dnia 17 listopada 1998 r.


wewnętrzne służby ochrony

oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło granatoweszef ochronyzastępca
szefa ochrony


dowódca
zmiany


starszy
wartownik-
konwojent

wartownik-
konwojent

młodszy
wartownik-
konwojent

wewnętrzne służby ochrony - wersja bankowa

oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło oliwkowozieloneszef ochronyzastępca
szefa ochrony


dowódca
zmiany


starszy
wartownik-
konwojent

wartownik-
konwojent

młodszy
wartownik-
konwojent

wewnętrzne służby ochrony działające w portach lotniczych

oznaki w kolorze złotym, tło oliwkowozieloneszef ochronyzastępca
szefa ochrony


dowódca
zmiany


starszy
wartownik-
konwojent

wartownik-
konwojent

młodszy
wartownik-
konwojent

wewnętrzne służby ochrony działające w Poczcie Polskiej

oznaki w kolorze złotym, tło granatoweszef ochronyzastępca
szefa ochrony


dowódca
zmiany


starszy
wartownik-
konwojent

wartownik-
konwojent

młodszy
wartownik-
konwojent

wewnętrzne służby ochrony działające w Zamku Królewskim w Warszawie

oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło granatowe (dla ubiorów służbowych) lub oliwkowozielone (dla ubiorów specjalnych)szef ochronyzastępca
szefa ochrony


dowódca
zmiany


starszy
wartownik-
konwojent

wartownik-
konwojent

młodszy
wartownik-
konwojent


szef ochronyzastępca
szefa ochrony


dowódca
zmiany


starszy
wartownik-
konwojent

wartownik-
konwojent

młodszy
wartownik-
konwojent

Copyright © www.dystynkcje.pl