DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Przemysłowa

stopnie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1980 r.


Podstawowe cechy umundurowania:

Dystynkcje:

Dotychczas występujący w przepisach pasek na daszku czapki komendanta i zastępcy komendanta nie jest widoczny na rysunkach, ani nie jest wymieniony w tekście.czapka

komendant

zastępca komendanta

dowódca warty

oznaka na wykładany
kołnierz (korpusówka)

starszy wartownik

wartownik

młodszy wartownik
Copyright © www.dystynkcje.pl