DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Przemysłowa

stopnie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1978 r.


Podstawowe cechy umundurowania:

Dystynkcje:

Brak informacji o kolorze orzełka oraz paska na daszku czapki komendanta i zastępcy komendanta. Pasek na daszku widnieje na rysunkach, ale nie jest nigdzie opisany w tekście. Nie wiadomo czy pasek przysługiwał także dowódcy warty czy tylko komendantowi i jego zastępcy. Na rysunku przyjąłem pewne założenia.czapka komendanta i zastępcy komendanta?

komendant

zastępca komendanta

dowódca warty

czapka wartownika

starszy wartownik

wartownik

młodszy wartownik
oznaka na wykładany kołnierz (korpusówka)

Copyright © www.dystynkcje.pl