DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Warty Cywilne - MON

mundury

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 32/MON z dnia 2 maja 1963 r.


Podstawowe cechy umundurowania:

Wymienione w Zarządzeniu elementy umundurowania w kolorze granatowym:

Komendantom i zastępcom komendantów przysługują gabardynowe: kurtka, spodnie, wiatrówka oraz czapka garnizonowa.czapka sukiennaczapka zimowa

kurtkapłaszcz sukienny

wiatrówka

Copyright © www.dystynkcje.pl