DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Wartownicy cywilni - MON

mundury

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 21/MON z dnia 14 stycznia 1957 r.


Podstawowe cechy umundurowania:

Wymienione w Zarządzeniu elementy umundurowania w kolorze granatowym:

Buty oraz pas mają być typu wojskowego.


Copyright © www.dystynkcje.pl