DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Wartownicy cywilni - MON

tytuły

Rozkaz z dnia 8 marca 1947 r.


Ustalone zostały następujące tytuły:

Wzory umundurowania oraz dystynkcji mają być opracowane do 30 października 1947 r.
Nie znalazłem na razie takiego Rozkazu.


Copyright © www.dystynkcje.pl