DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służby Ochrony


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Wartownicy cywilni - MSWojsk

mundury


Ustalone zostały następujące oznaki mundurowe dla niższych funkcjonariuszy cywilnych urzędów i instytucji wojskowych - wartowników:


czapkapatka na kołnierzu


Na powyższych rysunkach przyjąłem umundurowanie koloru ciemnoszarego, orzełka z białego metalu oraz czapkę maciejówkę.
W urzędowych opisach mundurów niższych funkcjonariuszy z przełomu lat 20. i 30. XX w. elementy te przedstawiane są w następujących wersjach:


Copyright © www.dystynkcje.pl