DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Straż Miejska i Gminna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Miejska i Gminna

wstęp


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. nr 30 poz. 179) przewidziała możliwość tworzenia przez burmistrzów i prezydentów miast w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych umundurowanych Straży Miejskich.

W listopadzie 1990 roku został zaproponowany przez MSW przykładowy Statut Straży Miejskich, w ramach którego zaplanowane były następujące stanowiska:

 • komendant SM,
 • zastępca komendanta SM,
 • starszy inspektor SM,
 • inspektor SM.

Podstawowym kolorem umundurowania był granatowy. W kolorze tym przewidziane były marynarki, kurtki, płaszcze i spodnie. Koszula letnia była natomiast koloru khaki.

W skład oznakowania wchodziły:

 • herb miasta (noszony na samej górze lewego rękawa koszuli, kurtki i płaszcza oraz na lewej piersi marynarki),
 • tarcza z napisem "Straż Miejska" i nazwą miejscowości (noszona na samej górze prawego rękawa koszuli, marynarki, kurtki i płaszcza),
 • numer ewidencyjny (noszony na rękawie tuż poniżej tarczy z napisami),
 • srebrny orzełek na czapce,
 • dystynkcje na czapce (na otoku),
 • dystynkcje na patkach.

Dystynkcje tego wzoru najprawdopodobniej wykorzystywane były między innymi w Częstochowie, Działdowie, Skierniewicach i Sokołowie Podlaskim.

Wspomniana Ustawa o Policji definiuje nazwę formacji mundurowej jako Straż Miejska, jednak wiele ośrodków w latach 1990-1991 forsowało nazwę Policja Municypalna lub Policja Miejska, co nie było jednak aprobowane przez Ministerstwo.

Nazwa Policja Municypalna używana była w 1991 roku przez:

 • Częstochowę,
 • Gdańsk (Policja Miejska),
 • Grudziądz,
 • Nowy Sącz,
 • Poznań,
 • Starogard Gdański.

Opowiadały się za nią także Słupsk i Zielona Góra.

6 sierpnia 1991 roku odbyło się w Poznaniu spotkanie Komitetu Założycielskiego Federacji Policji Municypalnych, podczas którego zaproponowany został projekt Ustawy o Policji Samorządowej RP.

W projekcie tym widzimy następujące stopnie służbowe Policji Municypalnej:

 1. funkcjonariusze starsi:
  1. brygadier,
  2. podbrygadier,
  3. starszy oficer operacyjny,
  4. oficer operacyjny,
  5. młodszy oficer operacyjny,
 2. funkcjonariusze młodsi:
  1. starszy instruktor,
  2. instruktor,
  3. starszy patrolowy,
  4. patrolowy,
  5. kandydat Policji Municypalnej.

Natomiast w projekcie Ustawy o Strażach Gminnych z listopada 1994 roku, powstałym na zlecenie Związku Miast Gminnych, wymienione są następujące stanowiska:

 • komendant,
 • zastępca komendanta,
 • naczelnik oddziału / wydziału,
 • kierownik zespołu / referatu,
 • inspektor,
 • podinspektor,
 • starszy strażnik,
 • strażnik,
 • młodszy strażnik,
 • kandydat.

Istnieje tam także zapis mówiący, że "Jednolite wzory umundurowania, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych określi Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów".

Projekt ten już w tytule mówi o Strażach Gminnych, a nie Miejskich. Zwraca on uwagę na dyskryminowanie gmin wiejskich oraz konieczność umożliwienia także im tworzenia lokalnych Straży.

W końcu, Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1996 r. (M.P. z 1996 r. nr 81 poz. 722) w sprawie wzorcowego statutu straży gminnych (miejskich), definiuje jednolite umundurowanie i dystynkcje dla wszystkich Straży Miejskich i Gminnych. Początkowo utworzone zostało 8 stanowisk z przypisanymi im dystynkcjami:

 • komendant,
 • zastępca komendanta,
 • starszy inspektor,
 • inspektor,
 • starszy strażnik,
 • strażnik,
 • młodszy strażnik,
 • aplikant.

W następnych latach (1998 i 2009) zostało dodane następne 8 stanowisk i odpowiadających im dystynkcji.


Copyright © www.dystynkcje.pl