DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Straż Miejska i Gminna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Porównanie dystynkcji Straży Miejskich i Gminnych

dystynkcje


Strona ta przedstawia porównanie dystynkcji Straży Miejskich i Gminnych pod względem nazwy stanowiska.


Oznaczenia dystynkcji na naramiennikach
Stanowisko 1996 1998 2009
KomendantZastępca
komendantaNaczelnikZastępca
naczelnika


KierownikZastępca
kierownika

Starszy
inspektorInspektor
Młodszy
inspektor


Starszy
specjalista

Specjalista


Młodszy
specjalista

Starszy
strażnikStrażnik
Młodszy
strażnikAplikant

Copyright © www.dystynkcje.pl