DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Straż Miejska i Gminna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Miejska i Gminna

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.


Dystynkcje na czapkach i naramiennikach


Komendant Straży


Zastępca
komendanta StrażyNaczelnik
wydziału/oddziału

Zastępca
naczelnika

Kierownik
referatuStarszy
inspektor

Inspektor


Młodszy
inspektor


Starszy
strażnik

Strażnik


Młodszy
strażnik

Aplikant


Copyright © www.dystynkcje.pl