DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Miejska i Gminna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Miejska i Gminna

mundury

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.


czapki służbowe okrągłe
pozostałe nakrycia głowy


kapelusz damski

czapka sportowa

czapka zimowa

              
orzeł na czapkę dla straży gminnej i miejskiej wykonany z żółtego metalu lub haftowany komputerowo żółta nicią na granatowym tle. Wymiary 55 mm x 55 mm.
sznur galowysznur galowy w kolorze żółtym, jednakowy dla wszystkich strażników

znaki identyfikacyjne

            


Copyright © www.dystynkcje.pl