DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Miejska i Gminna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Miejska i Gminna

dystynkcje

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 1993 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 sierpnia 1993 r.


Podstawowe cechy umundurowania oraz emblematy bez zmian względem roku 1992.

Doprecyzowanie stopnia zastępcy komendanta polegające na wyjaśnieniu, że jest to komendant oddziału dzielnicowego.


Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy


komendant


zastępca komendanta
komendant oddziału dzielnicowegokierownik
referatu


kierownik
zespołu


kierownik d/s
operacyjnychkierownik sekcji


starszy strażnik


strażnik


młodszy strażnik


Copyright © www.dystynkcje.pl