DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Miejska i Gminna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Miejska i Gminna

dystynkcje

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 1991 r.


Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy

Komendant
Zastępca Komendanta
Komendant Oddziału Dzielnicowego


Szef Stanowiska


Szef Zespołu


Szef Sekcji


Starszy Strażnik


Strażnik


Młodszy Strażnik


Copyright © www.dystynkcje.pl