DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Straż Marszałkowska


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Marszałkowska

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r.


Oznaczenia dystynkcji noszone są na naramiennikach lub górnej części rękawa.Oznaki stanowisk słuzbowych na naramiennikach

Komendant


Zastępca komendanta


Dowódca zmiany
Dowódca sekcji

Starszy strażnik
Starszy ratownik

Strażnik
Ratownik

Młodszy strażnik
Młodszy ratownik
Oznaki stanowisk słuzbowych na rękawach

Komendant


Zastępca komendanta


Dowódca zmiany
Dowódca sekcji

Starszy strażnik
Starszy ratownik

Strażnik
Ratownik

Młodszy strażnik
Młodszy ratownik

Copyright © www.dystynkcje.pl