DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Marszałkowska


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Marszałkowska

oznaki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r.Sposób umieszczania odznak na umundurowaniu
(kurtka munduru galowo-wyjściowego)
Odznaka identyfikacji indywidualnej na kieszeni
Oznaki na kołnierzach kurtek mundurowych
strażnika

komendanta i zastępcy komendantaOznaka do kurtki galowo-wyjściowej i słuzbowej

Oznaki na rękawach


Oznaka do ubioru specjalnego


Oznaka identyfikacji imiennej


Orzeł na czapkach

Oznaka ratownika
wydziału ratowniczo-gaśniczego

Copyright © www.dystynkcje.pl