DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Marszałkowska


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Marszałkowska

mundury

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r.


lampasy - wszyscy strażnicy do ubioru służbowego i galowo-wyjściowego, jeden czarny lampas szerokości 35 mm
lampasy - komendant i zastępcy, dwa czarne lampasy szerokości 25 mm i wypustka
Ubiory galowo-wyjściowe

Ubiór galowo-wyjściowy z białymi rękawiczkami


Ubiór galowo-wyjściowy ze sznurem galowymUbiór galowo-wyjściowy z koszulą z krótkimi rękawami

Ubiory służbowe

Ubiór słuzbowy z kurtką


Ubiór służbowy z koszulą z krótkimi rękawami


Ubiór służbowy ze swetrem

Ubiór służbowy z kurtką 3/4


Ubiory specjalne

Ubiór specjalny strażnika

Ubiór specjalny ratownika

Copyright © www.dystynkcje.pl