DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Leśnicy

Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r.


Umundurowanie w kolorze oliwkowozielonym

Oznaki służbowe z aksamitu w kolorze ciemnozielonym wyhaftowane są bajorkiem:

Do oznak służbowych stosuje się wypustki w kolorze:


RODZAJE OZNAK SŁUŻBOWYCH
Dystynkcje pracowników ministerstwa
Minister


Podsekretarz stanu


Dyrektor i wicedyr. departamentu


Główny specjalista


Starszy specjalista


Specjalista


Pozostali pracownicyDystynkcje pozostałych pracowników
Dyrektor Generalny Lasów Państw.
Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państw
Dyrektor Parku Narodowego


Zastępca Dyr. Gen. Lasów Państw.
Zastępca dyr. reg dyrekcji Lasów Państw
Zastępca dyr. Parku Narodowego


Główny inspektor Lasów Państw.
Główny inspektor Straży Leśnej
Park Narodowy - Profesor


Główny specjalista Służby Leśnej
Nadleśniczy
Park Narodowy - Docent
Dyrektor (zespołu) Parku Krajobrazowego


Inspektor Lasów Państw.
Inspektor Straży Leśnej
Zastępca nadleśniczego
Park Narodowy - Adiunkt
Zastępca dyr. (zespołu) Parku Krajobrazowego


Specjalista Służby Leśnej
Inż. nadzoru w nadleśnictwie


Leśniczy
Starszy strażnik leśny


Podleśniczy
Strażnik leśny


Gajowy


Pracownicy Lasów Państw. nie zaliczeni do Służby Leśnej

Uczniowie średniej leśnej szkoły zawodowej

Pracownicy JBR leśnictwa

Copyright © www.dystynkcje.pl