DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Leśnicy

Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r.


RODZAJE OZNAK SŁUŻBOWYCH

Minister
Dyrektor Generalny Lasów Państw.
Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państw
Dyrektor Parku Narodowego


Podsekretarz stanu w ministerstwie
Zastępca Dyr. Gen. Lasów Państw.
Zastępca dyr. reg dyrekcji Lasów Państw
Zastępca dyr. Parku Narodowego


Dyrektor i wicedyr. departamentu w ministerstwie
Główny inspektor Lasów Państw.
Główny inspektor Straży Leśnej
Park Narodowy - Profesor


Główny specjalista Służby Leśnej
Nadleśniczy
Park Narodowy - Docent
Dyrektor (zespołu) Parku Krajobrazowego


Inspektor Lasów Państw.
Inspektor Straży Leśnej
Zastępca nadleśniczego
Park Narodowy - Adiunkt
Zastępca dyr. (zespołu) Parku Krajobrazowego


Specjalista Służby Leśnej
Inż. nadzoru w nadleśnictwie


Leśniczy
Starszy strażnik leśny


Podleśniczy
Strażnik leśny


Gajowy


Pracownicy Lasów Państw. nie zaliczeni do Służby Leśnej

Uczniowie średniej leśnej szkoły zawodowej

Pracownicy JBR leśnictwa

Copyright © www.dystynkcje.pl