DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Leśnicy

Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych

oznaki

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r.
Straż Leśna

Służba Leśna (gałązka modrzewia do kapelusza)                Oznaczenie Służby Leśnej

             Oznaczenie Straży Leśnej

             Oznaczenie starostwa

             Oznaczenie urzędu wojewódzkiego

             Oznaczenie leśnego zakładu doświadczalnego szkoły wyższej

             Oznaczenie średniej leśnej szkoły zawodowej
Oznaki służbowe z aksamitu w kolorze ciemnozielonym wyhaftowane są bajorkiem:
1. w kolorze złotym - dla pracowników ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska
2. w kolorze srebrnym - dla pozostałych osób uprawnionych do noszenia munduru leśnika

Do oznak służbowych stosuje się wypustki w kolorze:
1. złotym - dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
2. sjeny palonej - dla pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
3. zielonym - dla średnich leśnych szkół zawodowych oraz leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych
4. niebieskim - dla pracowników urzędów wojewódzkich i starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
5. ciemnobrązowym - Służba Parku Narodowego
6. kości słoniowej - Służba Parku Krajobrazowego


Copyright © www.dystynkcje.pl