DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Leśnicy

Służba Leśna

nazwy stanowisk i stopni służbowych

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r.


Stanowiska w Służbie Leśnej oraz odpowiadające im stopnie zawodowe (wraz z kategoriami osobistego zaszeregowania)

Stanowiska w Służbie Leśnej
 • W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

 • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (XIII - XV)
 • Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (XI - XV)
 • Główny księgowy Lasów Państwowych (X - XIII)
 • Główny inspektor Lasów Państwowych (X - XIII)
 • Naczelnik wydziału (IX - XIII)
 • Inspektor Lasów Państwowych (VIII - XII)
 • Kierownik Zespołu Ochrony Lasu (VII - XII)
 • Główny specjalista Służby Leśnej (IX - XII)
 • Doradca (VIII - XI)
 • Starszy specjalista Służby Leśnej (VII - XI)
 • Specjalista Służby Leśnej (VI - X)
 • W regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

 • Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (XI - XIV)
 • Zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (IX - XIII)
 • Główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (IX - XIV)
 • Naczelnik wydziału (VIII - XII)
 • Doradca (VII - X)
 • Główny specjalista Służby Leśnej (VIII - XI)
 • Starszy specjalista Służby Leśnej (VI - X)
 • Specjalista Służby Leśnej (V - IX)
 • w nadleśnictwie

 • Nadleśniczy (VIII - XIII)
 • Zastępca nadleśniczego (VII - XI)
 • Główny księgowy nadleśnictwa (VII - XI)
 • Inżynier nadzoru (VI - X)
 • Leśniczy (IV - IX)
 • Starszy specjalista Służby Leśnej (V - IX)
 • Sekretarz nadleśnictwa (IV - VIII)
 • Specjalista Służby Leśnej (IV - VII)
 • Strażnik leśny (III - VIII)
 • Podleśniczy (I - V)
 • Gajowy (I - IV)
Stopnie zawodowe w Służbie Leśnej
 • aspirant leśny I stopnia (I)
 • aspirant leśny II stopnia (II)
 • aspirant leśny III stopnia (III)
 • leśniczy I stopnia (IV)
 • leśniczy II stopnia (V)
 • leśniczy III stopnia (VI)
 • adiunkt I stopnia (VII)
 • adiunkt II stopnia (VIII)
 • adiunkt III stopnia (IX)
 • młodszy inspektor (X)
 • inspektor (XI)
 • starszy inspektor (XII)
 • dyrektor leśny (XIII)
 • dyrektor inspekcyjny (XIV)
 • dyrektor zarządzający (XV)

Copyright © www.dystynkcje.pl