DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Leśnicy

Służba Leśna

nazwy stanowisk i stopni służbowych

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 maja 1992 r.


Stanowiska w Służbie Leśnej oraz odpowiadające im stopnie zawodowe (wraz z kategoriami osobistego zaszeregowania)

Stanowiska w Służbie Leśnej
Stopnie zawodowe w Służbie Leśnej

Copyright © www.dystynkcje.pl