DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Administracja Lasów Państwowych

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1946 r.


Umundurowanie w kolorze brunatnozielonym "khaki"
Patki w kolorze zielonym (szmaragdowym)
   z sukna dla funkcjonariuszy niższych, z aksamitu dla urzędników
Motywy w kolorze srebrnym
   obramowanie 3 mm, paski z tyłu patki 5 mm (odstęp 3 mm), wężyk 10 mm
Wypustki o szerokości 5 mm:
   siena palona - zatrudnieni w dyrekcji lasów państwowych
   złota - zatrudnieni w Ministerstwie Leśnictwa


dystynkcje funkcjonariuszy niższych

strażnik
hamulczy


gajowy
prowadzący pociąg, maszynista kolejki
szofer, dozorca, woźny i inni

 
dystynkcje urzędników

praktykant leśny


podleśnikczy
pomocnik (kancelaryjny, rachunkowy, techniczny)
magazynier, laborant


kierownik sekretariatu
podreferendarz leśniczy
sekretarz, kasjer, intendent
zawiadowca kolejki


praktykant techniczno-leśny


adiunkt leśny
zastępca kierownika tartaku
(innego zakładu przemysłowego)


nadleśniczy
kierownik tartaku
(innego zakładu przemysłowego)
kierownik zarządu kolejki
referendarz, asystent Instytutu Badawczego Leśnictwa, i inni
kierownik oddziału
kierownik referatu
kierownik zakładu Instytutu Badawczego Leśnictwa
radca, inspektor i inni
kierownik biura
naczelnik wydziału i inni
dyrektor lasów
dyrektor departamentu
dyrektor biura
dyrektor Gabinetu Ministra


Przykłady patek funkcjonariuszy zatrudnionych w dyrekcji lasów państwowychPrzykłady patek funkcjonariuszy zatrudnionych w Ministerstwie Leśnictwa

Copyright © www.dystynkcje.pl