DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Administracja Lasów Państwowych

oznaki i kordelasy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r.


wzór orła i gałązek dębowychwzór oznaki służbowej

Oznaka służbowa noszona przez gajowych, dozorców, strażników i strzelców po prawej stronie kurtki, płaszcza lub kożucha

kordelasy


gajowi, starsi gajowi, strzelcy i dozorcy


urzędnicy III kat.: służby leśnej, ochronnej i technicznej oraz
funkcjonariusze niżsi: pomocnicy i nadzorcy leśni


urzędnicy I kat.: służby techniczno-leśnej
urzędnicy II kat.: łowczowie, technicy i asystenci leśni

Copyright © www.dystynkcje.pl