DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Administracja Lasów Państwowych

mundury

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r.


Umundurowanie w kolorze brunatnozielonym "khaki", guziki z białego metalu
Patki w kolorze ciemnozielonym


Umundurowanie urzędników

III kat.
XII - VIII st. sł.


I i II kat.
X - VIII st. sł.


I i II kat.
VII - V st. sł.


I i II kat.
IV - II st. sł.


kurtka urzędnika


opcjonalna kurtka urzędnika I i II kat.
oraz urzędnika III kat. zajętego w biurze


płaszcz urzędnika

umundurowanie funkcjonariuszy niższychkurtka niższego funkcjonariusza


płaszcz niższego funkcjonariusza

Copyright © www.dystynkcje.pl