DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Graniczna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Graniczna

pytaniaElementy umundurowania, których opisów nie znalazłem w rozporządzeniu:

Czapka garnizonowa według wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu posiada dwie białe wypustki wzdłuż otoku. Zawsze przedstawiana jest czapka majora, więc nie jest to jednoznaczne.
Na zdjęciach widać oficerów starszych z dwoma wypustkami (tak jak i na daszku), oficerów młodszych z jedną oraz chorążych i podoficerów bez.

Wykorzystano fragmenty zdjęć pochodzących z www.sg.gov.pl


Copyright © www.dystynkcje.pl