DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Graniczna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Graniczna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r.


Dla funkcjonariuszy Straży Granicznej noszących umundurowanie wojsk lądowych i lotniczych.

Oznaki stopni wykonane na tkaninie koloru umundurowania wojsk lądowych i lotniczych. Haftowane srebrną nitką, dla Komendanta Głównego, zastępcy Komendanta Głównego oraz generałów haftowane bajorkiem.


Szeregowi

szeregowy


starszy szeregowy
Podoficerowie młodsi i starsi

kapral


starszy kapral


plutonowy


starszy plutonowy


sierżant


starszy sierżant


sierżant sztabowy


starszy sierżant sztabowy
Chorążowie

młodszy chorąży


chorąży


starszy chorąży


młodszy chorąży sztabowy


chorąży sztabowy


starszy chorąży sztabowy
Oficerowie młodsi i starsi

podporucznik


porucznik


kapitan


major


podpułkownik


pułkownik

Generałowie

generał brygady


generał dywizji


Copyright © www.dystynkcje.pl