DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Graniczna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Graniczna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r.


Dla funkcjonariuszy Straży Granicznej noszących umundurowanie marynarki wojennej.

Oznaki stopni wykonane na tkaninie koloru umundurowania marynarki wojennej. Haftowane złotą nitką, dla Komendanta Głównego, zastępcy Komendanta Głównego oraz admirałów wykonane z pasków.


Marynarze

marynarz


starszy marynarz
Podoficerowie młodsi i starsi

mat


starszy mat


bosmanmat


starszy bosmanmat


bosman


starszy bosman


bosman sztabowy


starszy bosman sztabowy
Chorążowie

młodszy chorąży marynarki


chorąży marynarki


starszy chorąży marynarki


młodszy chorąży sztabowy marynarki


chorąży sztabowy marynarki


starszy chorąży sztabowy marynarki
Oficerowie młodsi i starsi

podporucznik marynarki


porucznik marynarki


kapitan marynarki


komandor podporucznik


komandor porucznik


komandor

Admirał

kontradmirał


Copyright © www.dystynkcje.pl