DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Straż Graniczna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Graniczna

oznaki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r.


Orzeł Straży Granicznej


orzeł metalowy noszony na nakryciach głowy
do umundurowania polowego wykonany metodą termodruku


Oznaka Straży Granicznej


oznaka noszona jest w klapach kołnierza przez funkcjonariuszy noszących umundurowanie wojsk lądowych i lotniczych (generałowie noszą orła haftowanego bajorkiem)

Emblematy Straży Granicznej

do umundurowania wojsk lądowych i lotniczych

do umundurowania marynarki wojennej

emblemat noszony jest na prawym rękawie 4,5 cm od wszycia rękawa


Copyright © www.dystynkcje.pl