DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Graniczna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Graniczna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r.


Oznaki stopni wykonane haftem komputerowym.


do umundurowania wyjściowego
wojsk lądowych

do umundurowania wyjściowego
marynarki wojennej

Copyright © www.dystynkcje.pl