DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Graniczna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Graniczna

oznaki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r.


Orzeł Straży Granicznej


orzeł noszony na nakryciach głowy do umundurowania wojsk lądowych, lotniczych i marynarki wojennej


Emblematy Straży Granicznej


emblemat noszony do umundurowania wojsk lądowych, lotniczych i marynarki wojennej na prawym rękawie 3 cm od wszycia rękawa


Oznaka Straży Granicznej


oznaka noszona jest w klapach kołnierza przez funkcjonariuszy noszących umundurowanie wojsk lądowych i lotniczych (generałowie i admirałowie noszą w zamian orła)


Emblemat identyfikacyjny Straży Granicznej


Emblemat noszony jest na prawej górnej kieszeni.


Otok czapki do umundurowania marynarki wojennej


Copyright © www.dystynkcje.pl