DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Celne i Skarbowe


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Służba Celna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r.


Oznaczenia dystynkcji noszone są na patkach na kołnierzu marynarki.
Mundury w kolorze szarozielonym.krajowy komisarz celny


generalny komisarz celny


nadkomisarz celny


komisarz celny

podkomisarz celny

starszy aspirant celny


aspirant celny

młodszy aspirant celny

starszy dyspozytor celny

dyspozytor celny


młodszy dyspozytor celny

starszy rewident celny

rewident celny


młodszy rewident celny

aplikant celny

Funkcjonariusz nosi na czapce letniej pośrodku ronda nad otokiem godło państwowe tłoczone w metalu, na otoku, emblemat Służby Celnej oraz wzdłuż górnej krawędzi otoku następujące oznaczenia:

- taśmę koloru srebrnego, szerokości 17 mm, ułożoną w kształcie wężyka o wysokości 25 mm: krajowy komisarz celny, generalny komisarz celny, nadkomisarz celny,

- dwa płaskie sznury koloru srebrnego, szerokości 6 mm: komisarz celny, podkomisarz celny, starszy aspirant celny,

- jeden płaski sznur koloru srebrnego szerokości 6 mm: aspirant celny, młodszy aspirant celny, starszy dyspozytor celny, dyspozytor celny,

- czapki bez płaskiego sznura: młodszy dyspozytor celny, starszy rewident celny, rewident celny, młodszy rewident celny, aplikant celny.


Copyright © www.dystynkcje.pl