DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Celne i Skarbowe


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Administracja Celna

dystynkcje

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 29 września 1997 r.


Oznaczenia dystynkcji noszone są na patkach na kołnierzu marynarki.
Mundury w kolorze szarozielonym.prezes GUC

wiceprezes GUC
dyrektor generalny w GUC

dyrektor departamentu w GUC
dyrektor UC


wicedyrektor departamentu (biura)
zastępca dyrektora i
główny inspektor w UC

naczelnik wydziału, główny specjalista,
starszy specjalista w GUC
naczelnik oddziału i działu w UC

starszy inspektor, referendarz
specjalista w GUC
dyspozytor, ekspert celny w UC


podreferendarz, inspektor w GUC
kierownik zmiany, posterunku, referatu, inspektor celny w UC

starszy referent w GUC
starszy kontroler w UC

kierownik hali maszyn, archiwum w GUC
kontroler celny w UC


pozostali funkcjonariusze w GUC
młodszy kontroler celny, referent w UC

pozostali funkcjonariusze w UCNa czapce letniej - pośrodku ronda nad otokiem godło państwowe, na otoku zaś emblemat administracji celnej, a ponadto wzdłuż górnej krawędzi otoku:

- taśmę koloru srebrnego szerokości 17 mm, ułożoną w kształcie wężyka: prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny, dyrektor departamentu w GUC oraz dyrektor UC

- dwa płaskie sznury koloru srebrnego szerokości 6 mm: wicedyrektor departamentu, doradca prezesa, radca prezesa, główny księgowy, rzecznik prasowy, naczelnik wydziału, główny specjalista, radca prawny, starszy specjalista, specjalista, referendarz w GUC oraz zastępca dyrektora, główny inspektor, główny księgowy, naczelnik oddziału (działu), radca prawny, dyspozytor, ekspert celny w UC

- jeden płaski sznur koloru srebrnego szerokości 6 mm: podreferendarz, inspektor, księgowy, starszy referent, referent, kierownik kancelarii, kierownik hali maszyn, kierownik archiwum, pozostali funkcjonariusze w GUC oraz kierownik zmiany, kierownik posterunku, kierownik referatu, inspektor celny, starszy kontroler celny, kontroler celny, młodszy kontroler celny, referent w UC

- czapki bez płaskiego sznura: pozostali funkcjonariusze w UC


Copyright © www.dystynkcje.pl