DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Celne i Skarbowe


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Administracja Celna

dystynkcje

Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1971 r.


Oznaczenia dystynkcji noszone są na patkach na kołnierzu płaszcza, kurtki mundurowej i wiatrówki.
Mundury w kolorze szarozielonym.prezes GUC

wiceprezes GUC


naczelnik wydziału w GUC
kierownik ośrodka szkoleniowego

kierownik referatu w GUC
naczelnik urzędu celnego I i II klasy

starszy inspektor i starszy radca w GUC
zastępca naczelnika urzędu celnego I i II klasy
starszy inspektor w UC


inspektor w GUC
dyspozytor, kierownik oddziału i kierownik działu w UC

radca w GUC
kierownik zmiany, kierownik referatu i kierownik posterunku celnego w UC

inspektor i starszy kontroler celny w UC


starszy referent w GUC
kontroler celny, młodszy kontroler celny i starszy referent w UC

pozostali funkcjonariusze administarcji celnejNa czapce letniej - pośrodku ronda nad otokiem godło państwowe, na otoku zaś emblemat administracji celnej, a ponadto wzdłuż górnej krawędzi otoku:

- taśmę koloru srebrnego szerokości 12 mm: prezes i wiceprezes GUC

- dwa płaskie sznury koloru srebrnego szerokości 6 mm: naczelnik wydziału, kierownik referatu, kierownik ośrodka szkoleniowego, starszy inspektor i starszy radca w GUC oraz naczelnik urzędu celnego, zastępca naczelnika urzędu celnego i starszy inspektor w UC

- jeden płaski sznur koloru srebrnego szerokości 6 mm: inspektor, radca i starszy referent w GUC oraz inspektor, dyspozytor, kierownik oddziału, kierownik działu, kierownik zmiany, kierownik referatu, kierownik posterunku, starszy kontroler celny, kontroler celny i młodszy kontroler celny w UC

- czapki bez płaskiego sznura: pozostali funkcjonariusze w UC


Copyright © www.dystynkcje.pl