DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Celne i Skarbowe


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Administracja Celna

pytania


Nie wiem jakiego dokładnie koloru były mundury z lat 1957 i 1971.
Kolor został przyjęty na podstawie opisu.


Copyright © www.dystynkcje.pl