DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Równorzędność stopni


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Równorzędność stopni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r.


Policja

Wojsko

Marynarka Wojenna

SG

BOR

Państwowa Straż Pożarna

ABW i AW

SKW i SWW

posterunkowy

szeregowy

marynarz

szeregowy

(marynarz)

szeregowy

strażak

szeregowy

szeregowy

starszy posterunkowy

starszy szeregowy

starszy marynarz

starszy szeregowy

(starszy marynarz)

starszy szeregowy

starszy strażak

starszy szeregowy

starszy szeregowy

sierżant

kapral

starszy kapral

plutonowy

starszy plutonowy

sierżant

mat

starszy mat

bosmanmat

starszy bosmanmat

bosman

kapral

(mat)

plutonowy

(bosmanmat)

sierżant

(bosman)

kapral

plutonowy

 

sekcyjny

starszy sekcyjny

młodszy ogniomistrz

kapral

starszy kapral

plutonowy

starszy plutonowy

sierżant

kapral

starszy kapral

plutonowy

starszy plutonowy

sierżant

starszy sierżant

starszy sierżant

starszy bosman

starszy sierżant

(starszy bosman)

sierżant

ogniomistrz

starszy sierżant

starszy sierżant

sierżant sztabowy

sierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy

bosman sztabowy

starszy bosman sztabowy

sierżant sztabowy

(bosman sztabowy)

starszy sierżant

starszy ogniomistrz

sierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy

sierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy

młodszy aspirant

młodszy chorąży

młodszy chorąży marynarki

młodszy chorąży

młodszy chorąży

młodszy aspirant

młodszy chorąży

młodszy chorąży

aspirant

chorąży

chorąży marynarki

chorąży

chorąży

aspirant

chorąży

chorąży

starszy aspirant

starszy chorąży

młodszy chorąży sztabowy

starszy chorąży marynarki

młodszy chorąży sztabowy marynarki

starszy chorąży

chorąży

starszy aspirant

starszy chorąży

młodszy chorąży sztabowy

starszy chorąży

młodszy chorąży sztabowy

aspirant sztabowy

chorąży sztabowy

starszy chorąży sztabowy

chorąży sztabowy marynarki

starszy chorąży sztabowy marynarki

chorąży sztabowy

starszy chorąży sztabowy

starszy chorąży

aspirant sztabowy

chorąży sztabowy

starszy chorąży sztabowy

chorąży sztabowy

starszy chorąży sztabowy

podkomisarz

podporucznik

podporucznik marynarki

podporucznik

podporucznik

młodszy kapitan

podporucznik

podporucznik

komisarz

porucznik

porucznik marynarki

porucznik

porucznik

kapitan

porucznik

porucznik

nadkomisarz

kapitan

kapitan marynarki

kapitan

kapitan

starszy kapitan

kapitan

kapitan

podinspektor

major

komandor podporucznik

major

(komandor podporucznik)

major

młodszy brygadier

major

major

młodszy inspektor

podpułkownik

komandor porucznik

podpułkownik

(komandor porucznik)

podpułkownik

brygadier

podpułkownik

podpułkownik

inspektor

pułkownik

komandor

pułkownik

(komandor)

pułkownik

starszy brygadier

pułkownik

pułkownik

nadinspektor

generał brygady

kontradmirał

generał brygady

(kontradmirał)

generał brygady

nadbrygadier

generał brygady

generał brygady

generalny inspektor

generał dywizji

generał broni

generał

wiceadmirał

admirał floty

admirał

generał dywizji

(wiceadmirał)

generał dywizji

generał brygadier

 

 

 

Copyright © www.dystynkcje.pl