DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Równorzędność stopni


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Równorzędność stopni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r.


BOR WP, UOP i Straż Graniczna MW Policja Państwowa Straż Pożarna Służba Więzienna
szeregowi
szeregowy szeregowy marynarz posterunkowy strażak szeregowy SW
starszy szeregowy starszy szeregowy starszy marynarz starszy posterunkowy starszy strażak starszy szeregowy SW
podoficerowie podoficerowie młodsi podoficerowie
kapral kapral mat
sekcyjny kapral SW
starszy kapral starszy mat starszy sekcyjny starszy kapral SW

podoficerowie starsi
plutonowy plutonowy bosmanmat sierżant młodszy ogniomistrz plutonowy SW
starszy plutonowy starszy bosmanmat
sierżant sierżant bosman starszy sierżant ogniomistrz sierżant SW
starszy sierżant starszy bosman starszy sierżant SW
starszy sierżant sierżant sztabowy bosman sztabowy sierżant sztabowy starszy ogniomistrz sierżant sztabowy SW
starszy sierżant sztabowy starszy bosman sztabowy starszy sierżant sztabowy SW
chorążowie chorążowie młodsi aspiranci chorążowie SW
młodszy chorąży młodszy chorąży młodszy chorąży marynarki młodszy aspirant młodszy aspirant młodszy chorąży SW
chorąży chorąży marynarki aspirant aspirant

chorążowie starsi
chorąży starszy chorąży starszy chorąży marynarki starszy aspirant starszy aspirant chorąży SW
młodszy chorąży sztabowy młodszy chorąży sztabowy marynarki
starszy chorąży chorąży sztabowy chorąży sztabowy marynarki aspirant sztabowy aspirant sztabowy starszy chorąży SW
starszy chorąży sztabowy starszy chorąży sztabowy marynarki
oficerowie oficerowie młodsi oficerowie
podporucznik podporucznik podporucznik marynarki podkomisarz młodszy kapitan podporucznik SW
porucznik porucznik porucznik marynarki komisarz kapitan porucznik SW
kapitan kapitan kapitan marynarki nadkomisarz starszy kapitan kapitan SW

oficerowie starsi
major major komandor podporucznik podinspektor młodszy brygadier major SW
podpułkownik podpułkownik komandor porucznik młodszy inspektor brygadier podpułkownik SW
pułkownik pułkownik komandor inspektor starszy brygadier pułkownik SW

generałowie i admirałowie
generał brygady generał brygady kontradmirał nadinspektor nadbrygadier generał SW
generał dywizji generał dywizji wiceadmirał generalny inspektor generał brygadier
generał broni admirał

Copyright © www.dystynkcje.pl