DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Równorzędność stopni


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Równorzędność stopni

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995r.


WP Policja
szeregowy posterunkowy
starszy szeregowy starszy posterunkowy
kapral sierżant
starszy kapral
plutonowy
sierżant
starszy sierżant starszy sierżant
sierżant sztabowy sierżant sztabowy
starszy sierżant sztabowy
młodszy chorąży młodszy aspirant
chorąży aspirant
starszy chorąży starszy aspirant
chorąży sztabowy aspirant sztabowy
starszy chorąży sztabowy
podporucznik podkomisarz
porucznik komisarz
kapitan nadkomisarz
major podinspektor
podpułkownik młodszy inspektor
pułkownik inspektor
generał brygady nadinspektor
generał dywizji generalny inspektor
generał broni

Copyright © www.dystynkcje.pl