DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Równorzędność stopni


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Równorzędność stopni

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1990r.


WP Policja
szeregowy posterunkowy
starszy szeregowy starszy posterunkowy
kapral sierżant
starszy kapral
plutonowy
sierżant
starszy sierżant starszy sierżant
sierżant sztabowy
starszy sierżant sztabowy
młodszy chorąży aspirant
starszy chorąży
starszy chorąży sztabowy
podporucznik podkomisarz
porucznik komisarz
kapitan nadkomisarz
major podinspektor
podpułkownik
pułkownik inspektor
generał brygady nadinspektor
generał dywizji generalny inspektor
generał broni

Copyright © www.dystynkcje.pl