DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Poczta


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Straż Łączności
Straż Pocztowa
Centrum Usług Koncesjonowanych

1958 - 2013


Straż Pocztowa powstała w 1946 roku na mocy dekretu Rady Ministrów z Pocztowej Służby Ochronnej Ministerstwa Poczt i Telegrafów. W przepisach dotyczących umundurowania pocztowców początkowo nazywana była Strażą Łączności. Wspomniany dekret stracił moc po wejściu w życie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, a Straż Pocztowa przekształcona została w Wewnętrzną Służbę Ochrony. Następnym krokiem było przeniesienie jej do wydzielonego w Poczcie Polskiej Centrum Usług Koncesjonowanych.

Podobnie do umundurowania pocztowców, mundury Straży także były gruntownie zmieniane. Podczas 4 dekad istnienia tej formacji, kolor umundurowania zmieniany był czterokrotnie, zawsze na ten noszony przez pozostałych pracowników pocztowych w danym okresie.

Dystynkcje noszone były na patkach, jako podzbiór zestawu występującego u pozostałych pocztowców, lub na naramiennikach.

Pierwszy dokładny opis umundurowania i dystynkcji Straży Łączności pochodzi z 1958 roku. Natomiast ostatni wydany został w 1998. Następnie od roku 2005 możemy raczej mówić o ubiorze służbowym niż o mundurze. Ubiór ten pozbawiony został dystynkcji oraz innych cech umundurowania. Pozostał na nim jedynie orzełek oraz oznaczenie przynależności do przedsiębiorstwa Poczta Polska.

Wspomniane okresy w umundurowaniu Straży oraz podstawowe ich cechy przedstawione są pokrótce poniżej.

Więcej szczegółów (w tym między innymi: pełne zestawy dystynkcji na patkach jak i na czapkach oraz inne elementy umundurowania wraz z ich opisami i podstawą prawną) znajduje się w mojej książce pod tytułem "Dystynkcje Poczty Polskiej 1923 - 2013". Jeżeli jesteś nią zainteresowany/zainteresowana proszę o kontakt na adres rafal@dystynkcje.pl.

od 1958 kolor mundurów: granatowy z nalotem białych nitek
kolor wypustek: szafirowy
kolor dystynkcji: złoty
liczba różnych dystynkcji: 6
przykłady dystynkcji:


                 

od 1970 kolor mundurów: popielaty
kolor wypustek: szafirowy
kolor dystynkcji: złoty
liczba różnych dystynkcji: 6-7
przykłady dystynkcji:


             

od 1981 kolor mundurów: modrozielony
kolor wypustek: brak
kolor dystynkcji: złoty
liczba różnych dystynkcji: 7
przykłady dystynkcji:


             

od 1997 kolor mundurów: granatowy
kolor wypustek: brak
kolor dystynkcji: złoty
liczba różnych dystynkcji: 8
przykłady dystynkcji:


             


od 1998 kolor mundurów: granatowy
kolor wypustek: brak
kolor dystynkcji: złoty
liczba różnych dystynkcji: 6
przykłady dystynkcji:


         


od 2005 ubiór służbowy o charakterze cywilnym bez dystynkcjiCopyright © www.dystynkcje.pl