DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Państwowa Straż Pożarna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Państwowa Straż Pożarna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r.


Oznaczenie stopni na ubraniach specjalnych i koszarowych
Korpus podoficerów i szeregowych

strażak

starszy strażak

sekcyjny

starszy sekcyjny


młodszy ogniomistrz

ogniomistrz

starszy ogniomistrz

Korpus aspirantów

młodszy aspirant

aspirant

starszy aspirant

aspirant sztabowy

Korpus oficerów

młodszy kapitan


kapitan


starszy kapitan


młodszy brygadier


brygadier


starszy brygadier


nadbrygadier

generał brygadier

Copyright © www.dystynkcje.pl