DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Państwowa Straż Pożarna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Państwowa Straż Pożarna

oznaki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r.


wzór wizerunku orła

emblemat PSP
dla komend


embleman PSP
dla jednostek
ratowniczo-gaśniczych


identyfikatory
miejscowości

kadry
dowódczo-sztabowej


identyfikator osobisty


znak pożarniczy


znak absolwenta
szkoły aspirantów PSP


znak absolwentów
Szkoły Głównej
Straży Pożarnej


Copyright © www.dystynkcje.pl