DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

2001

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 2001 r.


Oznaki rodzajów służb - do kurtki wyjściowej

Służba kryminalna

Służba prewencyjna

Służba wspomagająca
Wyższa Szkoła Policji
ośrodki szkolenia
i szkoły policyjne

Oddziały prewencji
i pododdziały
antyterrorystyczne

Policja sądowa

Służba prewencyjna
ruchu drogowego
Oznaki rodzajów służb - do kurtki galowej i bluzy służbowej

Służba kryminalna

Służba prewencyjna

Służba wspomagająca
Wyższa Szkoła Policji
ośrodki szkolenia
i szkoły policyjne

Oddziały prewencji
i pododdziały
antyterrorystyczne

Policja sądowa

Służba prewencyjna
ruchu drogowego
Oznaczenie generalnego inspektora i nadinspektora Policji

rozmieszczenie na klapie kurtki wyjściowej

rozmieszczenie na rękawie kurtki galowej
i bluzy służbowejOznaki identyfikacji imiennej i identyfikacji indywidualnej oraz ich rozmieszczenie

Emblematy z napisem PolicjaEmblemat do swetra
Emblemat do umundurowania ćwiczebnego i kombinezonu letniegoEmblemat do bluzy służbowej, kurtki galowej i płaszcza całorocznego
Wzory orłów
na nakryciach głowy orzeł haftowany metodą mechaniczną

orzeł do czapki ćwiczebnej i beretu

orzeł do czapki letniej
orzeł do czapki gabardynowej i zimowej


Copyright © www.dystynkcje.pl