DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

2001

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 2001 r.


Korpus szeregowychposterunkowy


starszy posterunkowy

Korpus podoficerów
sierżant


starszy sierżant


sierżant sztabowy

Korpus aspirantów
młodszy aspirant


aspirant


starszy aspirant


aspirant sztabowy

Korpus oficerów
podkomisarz


komisarz


nadkomisarz


podinspektor


młodszy inspektor


inspektor
nadinspektor


generalny inspektor

Copyright © www.dystynkcje.pl