DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

stopnie

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2000 r.


Ustanowione zostały następujące korpusy i stopnie policyjne:

1990 1995 2000

korpus szeregowych:

posterunkowy,
posterunkowy,
posterunkowy,
starszy posterunkowy,
starszy posterunkowy,
starszy posterunkowy,

korpus podoficerów:

sierżant,
sierżant,
sierżant,
starszy sierżant,
starszy sierżant,
starszy sierżant,
sierżant sztabowy,
sierżant sztabowy,

korpus aspirantów:

młodszy aspirant,
młodszy aspirant,
aspirant,
aspirant,
aspirant,
starszy aspirant,
starszy aspirant,
aspirant sztabowy,
aspirant sztabowy,

korpus oficerów:

podkomisarz,
podkomisarz,
podkomisarz,
komisarz,
komisarz,
komisarz,
nadkomisarz,
nadkomisarz,
nadkomisarz,
podinspektor,
podinspektor,
podinspektor,
młodszy inspektor,
młodszy inspektor,
inspektor,
inspektor,
inspektor,
nadinspektor,
nadinspektor,
nadinspektor,
generalny inspektor.
generalny inspektor.
generalny inspektor.

Copyright © www.dystynkcje.pl