DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

1999

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1999 r.


Dodano spinkę do krawata dla policjantów kobiet i mężczyzn mianowanych na stałe oraz nadinspektorów i inspektorów generalnych policji.


Copyright © www.dystynkcje.pl